อัลบั้มภาพ

โครงการ Knightsbridge Phaholyothin Interchange - Knightsbridge พหลโยธิน อินเตอร์เชนจ์

ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร

(จ-ศ เวลา 8:00 - 18:00 น. เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)

สิ้นสุดรูปของโครงการ...