ถนนพหลโยธินซอย 2 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ

(จ-ศ เวลา 8:00 - 18:00 น. เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)