รูปบทความ ไทยติดอันดับ 26 ประเทศที่ดีที่สุดประจำปี 2020

ไทยติดอันดับ 26 ‘ประเทศที่ดีที่สุดประจำปี 2020’


U.S. News & World Report สำนักข่าวท้องถิ่นของสหรัฐ เผยรายงานการจัดอันดับประเทศที่ดีที่สุดในโลกประจำปี 2020 โดยสำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วโลกจำนวน 20,000 คน แบ่งเป็นกลุ่มทรงคุณวุฒิ นักธุรกิจ และประชาชนทั่วไป ซึ่งจะพิจารณาจากข้อมูลหลายด้านประกอบกัน ครอบคลุมตั้งแต่คุณภาพชีวิต, การเคารพสิทธิมนุษยชน, มรดกทางวัฒนธรรม และการดำเนินการค้าการลงทุน


จากการเก็บความคิดเห็นทั้งหมดของประชาชน ประเทศไทยจัดอยู่ในอันดับที่ 26 จากทั้งหมด 73 ประเทศ โดยประเทศสวิตเซอร์แลนด์ยังคงได้รับอันดับหนึ่งจากการจัดอันดับนี้เป็นปีที่ 2 จากปี 2019 ส่วนประเทศที่รั้งอันดับสุดท้ายได้แก่ประเทศเลบานอน


ประเทศไทย กับอันดับที่ 26 นั้น ถือได้ว่าเป็นคะแนนในระดับกลาง โดยด้านการแสวงหาประสบการณ์ใหม่, ด้านการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นในอนาคต, ด้านการเปิดกว้างทางธุรกิจ และด้านมรดกทางวัฒนธรรม ได้รับคะแนนสูงติดอันดับ 1 ใน 10 ทั้งหมด ส่วนด้านอำนาจของประเทศในเวทีโลกและด้านสิทธิมนุษยชน คะแนนถือว่าอยู่ในระดับค่อนข้างต่ำ
4 ปัจจัย ที่ประเทศไทยได้รับการโหวตในอันดับสูง


อันดับที่ 5 ด้านการผจญภัย (Adventure)

การแสวงหาประสบการณ์ใหม่ รวมถึงความเป็นมิตร ความสนุกสนาน อากาศ และทัศนียภาพโดยคะแนนในด้าน 'ทัศนียภาพอันสวยงาม'
ของประเทศไทยนั้น มากถึง 8.5 คะแนน
จากคะแนนเต็ม 10 เลยทีเดียว


อันดับที่ 6 ด้านการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นในอนาคต (Movers)

ความแตกต่าง ความโดดเด่น และมีเอกลักษณ์ด้านการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นในอนาคต ในเรื่องของ 'ความแตกต่าง' เป็นคุณสมบัติที่ได้รับคะแนนมากที่สุดอยู่ที่ 8.3 คะแนน


อันดับที่ 8 ด้านการเปิดกว้างทางธุรกิจ (Open for Business)

ต้นทุนการผลิตราคาถูก ภาษี และความโปร่งใสด้านการเปิดกว้างทางธุรกิจเรื่องของ 'ต้นทุนการผลิต' ถือเป็นคุณสมบัติที่ได้รับคะแนนมากที่สุด
อยู่ที่ 9.9 คะแนน เนื่องจากมีราคาถูก
จึงเป็นที่ต้องการของนักลงทุนได้อย่างไม่ยาก


อันดับที่ 9 ด้านมรดกทางวัฒนธรรม (Heritage)

การเข้าถึงได้ทางวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ อาหารที่ดี และแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมด้านมรดกทางวัฒนธรรมนั้น
'อาหารไทย' ก็เป็นคุณสมบัติหลัก
ที่ทำให้คว้าคะแนนในส่วนนี้มาได้มากถึง 8.8 คะแนน 


5 ปัจจัย ที่ประเทศไทยได้รับการโหวตในอันดับต่ำ


อันดับที่ 18 ด้านอิทธิพลทางวัฒนธรรม (Cultural Influence)'แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม' ได้คะแนนในด้านของอิทธิพลทางวัฒนธรรมมากถึง 7.1 คะแนน แต่น่าเสียดายที่คะแนนโดยรวมในด้านอื่น ๆ นั้น ค่อนข้างน้อย


อันดับที่ 28 ด้านคุณภาพชีวิต (Quality of life)

อาทิ ตลาดแรงงานที่ดี ค่าครองชีพ ความเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ รายได้ที่เท่าเทียม ระบบการศึกษา และระบบสาธารณะสุข เป็นต้นส่วนด้านของคุณภาพชีวิตที่วัดจากคุณสมบัติทั้งหมด 9 ข้อนั้น มีกว่า 6 ข้อมีคะแนนไม่ถึง 1 คะแนน
ส่วนคะแนนในด้าน 'ราคาของสินค้าที่ไม่แพง' 
ได้คะแนนเต็มไปถึง 10 คะแนน


อันดับที่ 36 ด้านการสร้างกิจการ (Entrepreneurship)

การเข้าถึงเงินทุน แรงงานที่มีทักษะ ความโปร่งใสในการทำธุรกิจ รวมไปถึงเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินกิจการของเอกชนด้านการสร้างกิจการ คุณสมบัติทั้งหมดกว่า 10 ข้อ ประเทศไทยได้คะแนนมากสุดในด้าน
'การเชื่อมต่อกับส่วนอื่น ๆ ของโลก'
เพียงแค่ 2.7 คะแนนเท่านั้น


อันดับที่ 46 ด้านสถานะการเป็นพลเมือง (Citizenship)

อาทิ สิทธิมนุษยชน ความเสมอภาคทางเพศ การใส่ใจสิ่งแวดล้อม และการกระจายอำนาจอย่างทั่วถึง เป็นต้นด้านสถานะการเป้นพลเมืองก็มีคะแนนค่อนข้างต่ำมากอีกเช่นกัน ด้วยคุณสมบัติที่ได้คะแนนสูงที่สุดคือ 'เสรีภาพทางศาสนา' อยู่ที่ 1.6 คะแนน


อันดับที่ 49 ด้านอำนาจของประเทศ (Power)ส่วนด้านอำนาจของประเทศไทยนั้น
ไม่มีคุณสมบัติข้อไหนที่ได้มากกว่า 1 คะแนนเลย
โดยคุณสมบัติที่ได้รับการโหวตสูงที่สุดอยู่ที่
'อิทธิพลด้านเศรษฐกิจ' อยู่ที่ 0.8 คะแนน


ที่มา : www.usnews.com


เรื่องราวต่อจากนี้จะเป็นอย่างไร...?

Related Stories

Esto Talks

See All >

Living out loud

Living out loud : VANA RESIDENCE พระราม 9 - ศรีนครินทร์