รูปบทความ โคโรนา vs เศรษฐกิจไทย ประเมินแล้วเราเสียหายไปเท่าไหร่จากไวรัสนี้

โคโรนา vs เศรษฐกิจไทย ประเมินแล้วเราเสียหายไปเท่าไหร่จากไวรัสนี้

ม.หอการค้าประเมินรายได้ประเทศไทยอาจลดวูบ 8.4 หมื่นล้านบาทหากไวรัสโคโรนาจบเร็วภายใน 3 เดือน แต่ถ้าจบช้าอาจหายคิดเป็นมูลค่า 1.7 แสนล้านบาท


เว็บไซต์ฐานเศรษฐกิจได้รายงานการวิเคราะห์ของ ดร.อัทธ์ พิศาลวานิช ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการค้าระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ที่ได้ประเมินผลกระทบเศรษฐกิจไทยจากไวรัสโคโรนา โดย ดร.อัทธ์ ได้แบ่งผลกระทบออกเป็น 2 กรณี ได้แก่


 • กรณีไวรัสโคโรนาจบลงภายใน 3 เดือน (ภายในมีนาคม 2563)
 • กรณีไวรัสโคโรนายืดเยื้อเกิน 3 เดือนในกรณีที่ไวรัสโคโรนาจบลงภายใน 3 เดือน


มีการประเมินไว้ว่าผลกระทบจากไวรัสโคโรนาทำให้นักท่องเที่ยวจีนมาไทยลดประมาณ 1 ล้านคน หรือ ลดลงเกือบ 10% เมื่อเทียบกับจำนวนนักท่องเทียวจีนที่มาไทยปี 2562 (นักท่องเที่ยวจีนมาไทยปีนั้น 11 ล้านคน) ซึ่งถ้าตีเป็นเงิน จำนวนเงินที่ลดลงจากนักท่องเที่ยวจีนที่หายไปจะมีมูลค่า 45,000 ล้านบาท


นอกจากนี้จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ไม่ใช่คนจีนก็จะลดลง 5 แสนคน คิดเป็นรายได้ 30,000 ล้านบาท รวมแล้วรายได้จากนักท่องเที่ยวทั้งจากชาวจีนและต่างชาติจะหาย 75,000 ล้านบาท


ส่วนการส่งออกจากไทยไปจีนจะมีมูลค่าความเสียหาย 9,405 ล้านบาท และการลงทุนของจีนในประเทศไทยจะลดลง 233 ล้านบาท รวมความเสียหายทั้งหมดในกรณีไวรัสโคโรนาจบภายใน 3 เดือนจะอยู่ที่ 84,638 ล้านบาท


 • รายได้จากนักท่องเที่ยวจีน 45,000 ล้านบาท
 • รายได้จากนักท่องเที่ยวต่างชาติ 30,000 ล้านบาท 
 • การส่งออกจากไทยไปจีนลดลง 9,405 ล้านบาท
 • การลงทุนของจีนในไทยลดลง 233 ล้านบาท 
 • รวมมูลค่าความเสียหาย 84,638 ล้านบาทในกรณีไวรัสโคโรนายืดเยื้อเกิน 3 เดือน


สำหรับกรณีไวรัสโคโรนายืดเยื้อเกิน 3 เดือนนั้น นักท่องเที่ยวจีนจะลดลง 15 – 20% หรือประมาณ 2 ล้านคน คิดเป็นรายได้ 90,000 ล้านบาท ส่วนนักท่องเที่ยวต่างชาติจะหายไป 1 ล้านคน คิดเป็นมูลค่า 60,000 ล้านบาท รวมรายได้จากการท่องเที่ยวที่ลดลงทั้งหมด 1.5 แสนล้านบาท


ขณะที่การส่งออกจากไทยไปจีนจะลดลง 2.5% หรือ 19,819 ล้านบาท ส่วนการลงทุนจากจีนในไทยจะเสียหาย 566 ล้านบาท รวมแล้วในกรณีที่ไวรัสโคโรนายืดเยื้อ 3 เดือนจะสร้างความเสียหายให้ประเทศไทย 170,385 ล้านบาท


 • รายได้จากนักท่องเที่ยวจีน 90,000 ล้านบาท
 • รายได้จากนักท่องเที่ยวต่างชาติ 60,000 ล้านบาท
 • การส่งออกจากไทยไปจีนลดลง 19,819 ล้านบาท
 • การลงทุนของจีนในไทยลดลง 566 ล้านบาท 
 • รวมมูลค่าความเสียหาย 170,385 ล้านบาท


นอกจากนี้เว็บไซต์ฐานเศรษฐกิจยังรายงานต่ออีกด้วยว่าหากประเมินผลกระทบต่อภาพรวมจะส่งผลต่อ GDP ไทย 79,376 ล้านบาทในกรณีที่ไวรัสโคโรนาจบลงภายใน 3 เดือน แต่ถ้ายืดเยื้อเกินนั้นจะส่งผลกระทบ GDP ภาพรวมทั้งหมด 238,129 ล้านบาท


บทความที่เกี่ยวข้อง

เรื่องราวต่อจากนี้จะเป็นอย่างไร...?

Related Stories

Esto Talks

See All >

Living out loud

Living out loud : VANA RESIDENCE พระราม 9 - ศรีนครินทร์