รูปบทความ เปรียบเทียบสินเชื่อบ้าน 2563 สินเชื่อบ้าน ธอส. vs สินเชื่อธนาคารออมสิน

เปรียบเทียบ สินเชื่อบ้าน ธอส. vs สินเชื่อธนาคารออมสิน ใครดอกเบี้ยดีที่สุด

เปรียบเทียบสินเชื่อบ้าน 2563 ของธนาคารที่มาแรงระหว่าง สินเชื่อบ้าน ธอส. และ สินเชื่อธนาคารออมสิน ว่าแต่ละธนาคารคิดดอกเบี้ยเท่าไหร่ ธนาคารไหนให้ดอกเบี้ยถูก และมีเงื่อนไขอะไรบ้าง


หากพูดถึง 'สินเชื่อบ้าน 2563' ที่ได้รับความนิยมในหมู่ประชาชนก็คงไม่พ้น 'สินเชื่อบ้าน ธอส.' และ 'สินเชื่อธนาคารออมสิน' ซึ่งแน่นอนว่าคนส่วนใหญ่มักจะเปรียบเทียบสินเชื่อบ้าน ธอส. และ สินเชื่อธนาคารออมสิน ก่อนซื้ออสังหาฯ กันอยู่แล้ว วันนี้ทางเอสโตจึงขออาสานำสินเชื่อบ้าน 2563 ระหว่างสองธนาคารนี้มาเปรียบเทียบกันให้เห็นจะ ๆ ว่าสินเชื่อบ้าน ธอส. และ สินเชื่อบ้านธนาคารออมสิน เจ้าไหนจะให้ดอกเบี้ยดีกว่ากัน และแต่ละธนาคารมีเงื่อนอะไรบ้าง


เปรียบเทียบสินเชื่อบ้าน 2563 - ธอส vs ออมสิน


เปรียบเทียบสินเชื่อบ้าน 2563
สินเชื่อบ้าน ธอส. vs สินเชื่อธนาคารออมสิน

มาดูฝั่ง ธอส. กันก่อนกับ สินเชื่อ All Home


ในศึกเปรียบเทียบสินเชื่อบ้าน 2563 ระหว่าง 'สินเชื่อบ้าน ธอส.' กับ 'สินเชื่อธนาคารออมสิน' นี้ ทางเราขอเริ่มจากสินเชื่อบ้าน ธอส. ก่อนนะคะ โดยเอสโตขออนุญาตหยิบ สินเชื่อบ้าน All Home มาเปรียบเทียบ


สินเชื่อบ้าน All Home จะเป็นสินเชื่อสำหรับลูกค้าทั่วไป (ดูสินเชื่อ ธอส. สำหรับลูกค้าสวัสดิการข้าราชการ คลิก) ระยะเวลาผ่อนจะต้องไม่น้อยกว่า 3 ปี 6 เดือน และไม่เกิน 40 ปี ซึ่งรวมกับอายุผู้แล้วต้องไม่เกิน 70 ปี เช่น ถ้าผู้กู้อายุ 30 ปี รวมกับระยะเวลาผ่อน 40 ปี พอรวมกันแล้วผ่อนหมดตอนอายุ 70 ปีพอดีแบบนี้ยังถือว่าอยู่ตามเงื่อนไข 


ดอกเบี้ยสินเชื่อบ้าน All Home | สินเชื่อบ้าน ธอส. 2563

 • ปีที่ 1 -2 ดอกเบี้ย 3.25% ต่อปี
 • ปีที่ 3 ดอกเบี้ยเท่ากับ MRR -3.25% ต่อปี
 • ปีที่ 4 สำหรับลูกค้ารายย่อย ตลอดจนอายุสัญญา ดอกเบี้ยเท่ากับ MRR-0.50% ต่อปี
 • ปีที่ 4 สำหรับลูกค้ารายย่อย (MOU) ตลอดจนอายุสัญญา MRR-0.75% ต่อปี
 • ปีที่ 4 สำหรับลูกค้าสวัสดิการ MRR-1.00% ต่อปี
 • กำหนดระยะเวลายื่นคำขอกู้ตั้งแต่วันที่ 13 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 อนุมัติและทำนิติกรรมภายใน 31 กรกฎาคม 2563


ทั้งนี้จะสังเกตเห็นว่าสำหรับลูกค้าสินเชื่อบ้าน All Home ธอส.จะได้ดอกเบี้ยคงที่ 3.25% ต่อปี ในปีที่ 1 และปีที่ 2 ส่วนในปีที่ 3 ดอกเบี้ยจะเท่ากับ MRR -3.25% ต่อปี โดย MRR ที่ ธอส. ที่มีผลบังคับใช้ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 อยู่ที่ 6.375% ต่อปี (ดูค่า MRR ปัจจุบันของธอส. คลิก) เพราะฉะนั้นหากนำค่านี้มาคำนวณ ดอกเบี้ยปีที่ 3 ของสินเชื่อบ้าน All Home จะอยู่ที่ 3.125% ต่อปี*


สำหรับปีที่ 4 เป็นต้นไป ลูกค้ารายย่อยจะได้ดอกเบี้ยอยู่ที่ 5.875% ต่อปี* ส่วนลูกค้ารายย่อย (MOU) และลูกค้าสวัสดิการจะได้ดอกเบี้ยปีที่ 4 เป็นต้นไปอยู่ที่ 5.625% ต่อปี* และ 5.375% ต่อปี* ตามลำดับ


*ทั้งนี้มาจากการนำ MRR ที่มีผลบังคับใช้วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 มาคำนวณ
เปรียบเทียบสินเชื่อบ้าน-2563---ธอส-vs-ออมสิน


เปรียบเทียบสินเชื่อบ้าน 2563
สินเชื่อบ้าน ธอส. vs สินเชื่อธนาคารออมสิน

สินเชื่อธนาคารออมสิน ส่งสินเชื่อบ้านผ่อนต่ำล้านละ 10 บาท** เข้าประกวด


เรียกได้ว่ามาแรงใช่เล่นสำหรับศึกเปรียบเทียบสินเชื่อบ้าน ธอส. และ สินเชื่อธนาคารออมสิน เนื่องจากทางธนาคารออมสินได้จัดแพ็กเกจ 'สินเชื่อบ้านผ่อนต่ำ ล้านละ 10 บาท**' ที่ให้ดอกบี้ยปีแรก* ค่าโอน* ค่าจดจำนอง* 0.01%* และแน่นอนว่าดอกเบี้ย 0.01%* จะต้องทำตามเงื่อนไขของธนาคาร ได้แก่


 • สมัครหรือมีผลิตภัณฑ์ทางการเงินของธนาคารออมสินอย่างน้อย 3 ประเภท ได้แก่ เปิดบัญชีเงินฝากเผื่อเรียก / บัตรอิเล็กทรอนิกส์ / สินเชื่อบัตรเงินสด / บริการ MyMo / ชำระสินเชื่อหักผ่านบัญชี
 • กรณีผู้กู้ปิดบัญชีเงินกู้ก่อนครบกำหนดในทุกกรณี (Pre-payment) ภายในระยะเวลา 5 ปี คิดค่าธรรมเนียม 3% ของวงเงินกู้


ส่วนการผ่อนผ่อนต่ำล้านละ 10 บาท** ทางธนาคารออมสินได้เขียนหมายเหตุไว้ดังนี้ **โปรโมชั่นสินเชื่อบ้านผ่อนต่ำ ล้านละ 10 บาท เงินงวดผ่อนชะต่อจำนวนเงินกู้สินเชื่อเคหะ 1 ล้านบาท ปีที่ 1 งวดละ 10 บาท ปีที่ 2-3 งวดละ 3,700 บาท (หลายละเอียดเพิ่มเติมควรสอบถามธนาคารที่เบอร์โทรศัพท์ 1115)


สินเชื่อบ้านผ่อนต่ำ ล้านละ 10 บาท | สินเชื่อบ้านธนาคารออมสิน 2563

 • ปีที่ 1 ดอกเบี้ย 0.010% ต่อปี
 • ปีที่ 2-3 ดอกเบี้ย 4.350% ต่อปี
 • ปีที่ 4 เป็นต้นไป ดอกเบี้ยเท่ากับ MRR-0.500% ต่อปี


จากข้อมูลด้านบนจะเห็นว่าสินเชื่อบ้านผ่อนต่ำ ล้านละ 10 บาท ของธนาคารออมสิน จะให้ดอกเบี้ยคงที่ถึง 3 ปีด้วยกัน โดยไฮไลท์ของสินเชื่อบ้านธนาคารออมสินในปี 2563 ก็คงไม่พ้นดอกเบี้ยปีแรกที่ให้ต่ำถึง 0.010% ต่อปี ส่วนปีที่ 2-3 อยู่ที่ 4.350% ต่อปี ส่วนปีที่ 4 เป็นต้น เมื่อคิดค่า MRR ที่ธนาคารออมสินบังคับใช้วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 ที่อยู่ที่ 6.495% ทางธนาคารจะคิดดอกเบี้ย 5.995% ต่อปี*


*ทั้งนี้จากการนำ MRR ที่มีผลบังคับใช้วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 มาคำนวณ
เปรียบเทียบสินเชื่อบ้าน-2563---ธอส-vs-ออมสิน


เปรียบเทียบสินเชื่อบ้าน 2563
สินเชื่อบ้าน ธอส. vs สินเชื่อธนาคารออมสิน


มาถึงคราวการจับสินเชื่อบ้าน 2563 ของทั้งสองธนาคารมาเปรียบเทียบกันแล้วนะคะ ซึ่งเราจะหยิบเงื่อนไขของ สินเชื่อบ้าน ธอส. All Home มาเปรียบเทียบกับสินเชื่อธนาคารออมสิน สินเชื่อบ้านผ่อนต่ำ ล้านละ 10 บาท


เปรียบเทียบสินเชื่อบ้าน 2563
สินเชื่อบ้าน ธอส. vs สินเชื่อธนาคารออมสิน

ค่าโอน ค่าจดจำนอง 0.01% ธอส. ให้หรือไม่!?


สำหรับ ธนาคารออมสิน นอกจากเรื่องดอกเบี้ยปีแรกและผ่อนล้านละ 10 บาทแล้ว สินเชื่อของธนาคารสีชมพูยังชูเรื่องค่าโอน ค่าจดจำนอง 0.01% ซึ่งแน่นอนว่าบางคนที่อาจอยู่และได้เปรียบเทียบ สินเชื่อบ้าน ธอส. กับ สินเชื่อธนาคารออมสิน ในปี 2563 อาจสงสัยว่า ธอส. ให้ค่าโอน ค่าจดจำนอง 0.01% หรือไม่!?


ซึ่งจริงๆ แล้ว ค่าโอน กับ ค่าจดจำนอง 0.01% นี้มาจากมาตรการกระตุ้นอสังหาริมทรัพย์ของภาครัฐที่ลดค่าโอนจาก 2% และ ค่าจดจำนอง 1% เหลือ 0.01% โดยเงื่อนไขคือต้องซื้ออสังหาฯ ในราคาที่ไม่เกิน 3 ล้านบาท และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 2 พฤศจิกายน 2562 - 24 ธันวาคม 2563 ส่วนอสังหาฯ ที่เกิน 3 ล้านบาทยังใช้เกณฑ์เดิมอยู่


สรุปการเปรียบเทียบสินเชื่อบ้าน 2563
ธอส. vs ออมสิน เรื่องค่าโอน ค่าจดจำนอง 0.01%

 • ทั้งสินเชื่อบ้าน ธอส. และ สินเชื่อธนาคารออมสิน ใช้เกณฑ์เดียวกันโดยอิงจากมาตรการรัฐ
 • ค่าโอน ค่าจดจำนอง 0.01% สำหรับอสังหาฯ ไม่เกิน 3 ล้าน
 • ค่าโอน 2% และค่าจดจำนอง 1% สำหรับอสังหาฯ ราคาเกิน 3 ล้าน
เปรียบเทียบสินเชื่อบ้าน-2563---ธอส-vs-ออมสิน


เปรียบเทียบสินเชื่อบ้าน 2563
สินเชื่อบ้าน ธอส. vs สินเชื่อธนาคารออมสิน

เรื่องดอกเบี้ยธนาคารไหนดีที่สุด !?


มากันที่การเปรียบเทียบสินเชื่อบ้าน 2563 ระหว่างสินเชื่อบ้าน ธอส. กับ สินเชื่อธนาคารออมสิน ว่าธนาคารไหนดอกเบี้ยจะดีที่สุด ซึ่งเอสโตขอหักลบ MRR ของทั้งสองธนาคารมาเปรียบเทียบให้ทุกคนได้เห็นกันจะๆ โดยนำ MRR ที่ทั้งสองธนาคารใช้ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 มาคำนวณ


เปรียบเทียบดอกเบี้ยปีแรก
สินเชื่อบ้าน ธอส. vs สินเชื่อธนาคารออมสิน

 • สินเชื่อบ้าน ธอส. 3.25% ต่อปี
 • สินเชื่อธนาคารออมสิน 0.01% ต่อปี*


เปรียบเทียบดอกเบี้ยปีที่ 2
สินเชื่อบ้าน ธอส. vs สินเชื่อธนาคารออมสิน

 • สินเชื่อบ้าน ธอส. 3.25% ต่อปี
 • สินเชื่อธนาคารออมสิน 4.35% ต่อปี


เปรียบเทียบดอกเบี้ยปีที่ 3
สินเชื่อบ้าน ธอส. vs สินเชื่อธนาคารออมสิน

 • สินเชื่อบ้าน ธอส. 3.125% ต่อปี
 • สินเชื่อธนาคารออมสิน 4.35% ต่อปี


เปรียบเทียบดอกเบี้ยตั้งแต่ปีที่ 4 เป็นต้นไป 
สินเชื่อบ้าน ธอส. vs สินเชื่อธนาคารออมสิน

 • สินเชื่อบ้าน ธอส. (สำหรับรายย่อยทั่วไป) 5.875% ต่อปี
 • สินเชื่อธนาคารออมสิน 5.995% ต่อปี


จะเห็นได้ชัดเจนว่าในการเปรียบเทียบสินเชื่อบ้าน 2563 ตามข้างบนว่า ในปีที่ 1 สินเชื่อธนาคารออมสินมีอัตราดอกเบี้ยถูกกว่าอย่างเห็นได้ชัด (*ต้องทำตามเงื่อนไขของธนาคารออมสิน) แต่ในปีถัดมาตั้งแต่ปี 2 ถึงปีที่จบสัญญาสินเชื่อบ้าน ธอส. จะมีอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกว่า ทำให้ในระยะยาวสินเชื่อบ้าน All Home ธอส. จะดูน่าสนใจเป็นพิเศษ และถ้าเป็นลูกค้ารายย่อย MOU หรือ สวัสดิการ จะได้อัตราดอกเบี้ยตั้งแต่ปี 4 ต่ำกว่านี้ลงไปอีกเล็กน้อย


อย่างไรก็ตามสำหรับ 'สินเชื่อบ้านผ่อนต่ำ ล้านละ 10 บาท' ก็ยังมีโปรโมชั่นที่ยั่วยวนคนกู้ซื้อบ้านในปี 2563 นี้ด้วยการผ่อนปีที่ 1 งวดละ 10 บาท ปีที่ 2-3 งวดละ 3,700 บาท* (*เงื่อนไขเป็นไปตามที่ทางธนาคารออมสินกำหนด)


ทั้งนี้คุณสามารถสอบถามเงื่อนไข สินเชื่อธนาคารออมสิน ได้โดยตรงที่เบอร์โทรศัพท์ 1115 หรือถ้าสนใจสินเชื่อ All Home ของ ธอส. ก็สามารถสอบถามข้อมูลได้ที่เบอร์โทรศัพท์  02-645-9000 เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องและแน่นอน


* MRR ของ ธอส. ที่มีผลบังคับใช้วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 เท่ากับ 6.375% ต่อปี


* MRR ของ ธนาคารออมสิน ที่มีผลบังคับใช้วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 เท่ากับ 6.495% ต่อปี
บทความที่เกี่ยวข้อง

เรื่องราวต่อจากนี้จะเป็นอย่างไร...?

Related Stories

Esto Talks

See All >

Living out loud

Living out loud : VANA RESIDENCE พระราม 9 - ศรีนครินทร์